CAO jeugdzorg

De CAO Jeugdzorg verwijst naar de SKJ-registratie en andersom. Ze vullen elkaar aan.

Inhoud CAO Jeugdzorg

In de CAO Jeugdzorg staan de rechten en plichten van organisaties en medewerkers ten opzichte van elkaar. Onder andere in de vorm van gedragscodes. Wanneer je een SKJ-registratie hebt, heb je automatisch getekend dat je op de hoogte bent van de beroepscode. In de CAO Jeugdzorg staat bijvoorbeeld welke eisen je mag stellen aan een rooster en welke verantwoordelijkheden wel en niet bij je werk horen.

Happy KidsCare Academy

Opleiding en duurzame inzetbaarheid vormen een belangrijk onderdeel van de CAO Jeugdzorg. Met onze trainingen blijf jij jezelf ontwikkelen. Met de Happy KidsCare Academy dragen we op die manier bij aan de secundaire arbeidsvoorwaarden. De cliënt staat centraal, maar voor de Academy sta jij als jeugdzorgprofessional centraal.

Rooster

Als je fulltime werkt, werk je in principe 36 uur. In de CAO staat precies wat er allemaal onder werktijd valt. Er staat ook welke mogelijkheden er zijn om plaats- en tijdonafhankelijk te werken, aan welke regels je werktijden moeten voldoen en wat de precieze eisen aan het rooster zijn. Het komt erop neer dat je zoveel mogelijk onderling afstemt met je werkgever en je collega’s. Dat werkt ook het prettigst.

Voorbeeld: tuchtrecht

Op het moment krijgt het tuchtrecht veel aandacht; wat zijn de professionele standaarden waar jij je aan moet houden en in hoeverre ben je daarop aanspreekbaar? In de CAO Jeugdzorg staat bijvoorbeeld dat zowel werkgevers als werknemers in de jeugdzorg het belangrijker vinden dat je beroepsmatig juist handelt, dan dat je juridisch juist handelt.

Overige onderwerpen

Verder staan er afspraken in over je salaris, vergoedingen en regelingen, vakantie en verlof, arbeidsongeschiktheid, pensioen, ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en werknemersorganisaties en ten slotte wat je kunt doen bij een geschil met je werkgever.

Happy KidsCare over de CAO Jeugdzorg

Happy KidsCare wil als werkgever vooral prettig omgaan met haar medewerkers in een goede sfeer. We zijn een jonge, platte organisatie met een familiaire sfeer en relatief klein met slechts 35 mensen. We kennen iedereen en iedereen heeft directe toegang tot de directie, inclusief stagiaires. De directie komt zelf uit het werkveld en wil haar passie voor de jeugd overdragen aan de organisatie. We blijven in alle lagen van de organisatie monitoren dat alle jeugdzorg professionals nog steeds werken met het plezier en de passie waar mee ze begonnen zijn. Natuurlijk houden we ons aan de regels, maar we zoeken vooral ruimte voor maatwerk en om de positieve energie erin te houden. We zijn altijd op zoek naar wat bij jou past en waarop jij je wilt ontwikkelen. Daar selecteren we ons personeel dan ook op.

Zo blijft Happy Kids zich ook ontwikkelen.

De tekst van de CAO Jeugdzorg met alle bijlagen vind je hier: https://www.fcb.nl/caos/cao-jeugdzorg-0/alles-over-cao-jeugdzorg/de-complete-cao-en-alle-bijlagen

cao jeugdzorg

AVG instellingen

De AVG privacywetgeving schrijft voor dat een website bezoeker zelf mag bepalen welke cookies wel en niet opgeslagen mogen worden. Cookies zijn kleine bestandjes die op je website worden weggeschreven. Ze dienen ervoor om 1) je bezoek aan onze website te versnellen en 2) voor ons om meer te weten te komen waar onze bezoekers vandaan komen en waar ze naar kijken.

privacy verklaring | Sluiten
Wijzig mijn voorkeuren
X