Systeem therapeutisch werker (STW)

 • Trainer: King nascholing
 • 06 februari

Cursisten leren de basisprincipes en –interventies uit de systeemtheorie kennen en leren die toepassen in zijn of haar specifieke werksituatie. De cursisten leren werken met concepten als circulariteit, genogrammen, gezinscyclus, familiestructuur, triades, meervoudige partijdigheid enveerkracht. Thema’s die daarbij tevens aan de orde komen zijn; culturele diversiteit, psychiatrie en systeem, multi-stressgezinnen, relationele partnerproblemen, (vecht)scheidingen, nieuw samengestelde gezinnen, kinder- en oudermishandeling en huiselijke geweld. Daarnaast is er ruimte voor de specifieke thema’s die cursisten vragen.

Werkwijze:

Tijdens de lessen zullen de docenten de werkvormen hanteren die de hele leercyclus omvatten; brainstormen, discussies, voordrachten, rollenspelen, vragen stellen, observeren, experimenteren op basis van theorie en praktijk, theorie toepassen in de dagelijkse praktijk, film, praktijkervaringen, reflectie, samenwerken, etc.

Doelstelling:

Aan het eind van de cursus heeft de cursist:

 • kennis van de basisbegrippen uit de systeemtheorie en vaardigheden om gesprekken met een systeem op een systemische wijze van begin tot aan het eind in het hulpverleningsproces uit te voeren;
 • kennis van het gezinsontwikkelingsperpectief, het communicatief perspectief, het structureel perspectief en het oplosssingsgericht perspectief en vaardigheden om de diverse interventies uit te voeren;
 • kennis van zijn of haar eigen culturele context, is zich bewust van de bijdrage daarvan op zijn of haar denken en handelen en is in staat is om met weinig vooroordelen en een openmind in gesprek te gaan met cliënten en collega’s uit diverse culturen;
 • vanuit een metapositie oog voor meervoudige partijdigheid en kan hij of zij vanuit die positie interventies plegen;
 • zicht op zijn of haar eigen mogelijkheden en beperkingen binnen het gehele hulpverleningstraject en weet hij of zij wanneer een systeemtherapeut of een andere hulpverlener geraadpleegd moet worden;
 • de kennis en vaardigheden om veiligheid en onveiligheid voor met name kinderen en ouderen te sprake te brengen en is in staat om een samenwerkingsrelatie aan te gaan met het systeem en het bredere netwerk ten behoeve van het versterken en vergroten van de veiligheid.

Programma

 

Bij het ontwikkelen van deze opleiding wordt in het eerste blok van drie lessen stil gestaan bij kennismaken met elkaar en met de opleiding, bij het formuleren van doelen voor de opleiding en bij het verwerven van kennis. Ook komt het belang van een nieuwsgierige, respectvolle attitude aan de orde, zodat de cursist:

 • Kennis heeft van de basisbegrippen uit de systeemtheorie en vaardigheden kan ontwikkelen om de gesprekken met een systeem op een systemische wijze van begin tot aan het eind in het hulpverleningsproces uit te voeren;
 • Kennis heeft van zijn of haar eigen culturele context, bewust is van de bijdrage daarvan op zijn of haar denken en handelen en in staat is om met zo min mogelijk vooroordelen en een open mind in gesprek te gaan met cliënten en collega’s uit diverse culturen.

Vervolgens worden in het tweede blok van vijf lessen verschillende systeemperspectieven behandeld. Perspectieven van waar uit je naar systemen kunt kijken en met hen kunt samenwerken.

 • Als eerste wordt stil gestaan bij de wijze waarop de cursisten in gesprek gaan met een systeem. Dit gebeurt vanuit het communicatieve en samenwerkingsgerichte perspectief. Wat zijn de relevante axioma’s van de communicatietheorie. Hoe zie je dat in de praktijk. Hoe werk je samen, bouw je een samenwerkingsrelatie op? Wat is de invloed van jouw opvattingen, vragen en attitude, hoe nodig je uit tot respect, verbinding, nieuwsgierigheid en hoop?
 • Ten tweede wordt stil gestaan bij de veranderingen in het systeemdenken, waarbij de therapeut voorheen min of meer buiten het systeem stond en wist wat er aan de hand was in het gezin, naar een therapeut die onderdeel is geworden van het geheel en vooral een nieuwsgierige en onderzoekende houding aanneemt.
 • Tevens komen de invloed van de eigen culturele context en het gedachtegoed van de hulpverlener op de vragen die de hulpverlener stelt aan de orde. Inclusief de vraag wat het effect van die vragen op het systeem en de systeemleden kan hebben.
 • Ook wordt aandacht besteed aan het stellen van circulaire vragen. Een proces van circulaire en reflectieve vragen stellen brengt een verandering aan, accentueert de verbindingen tussen mensen onderling en hoe mensen hun individuele of familiesituatie opvatten.

Hierna worden de volgende perspectieven aan de orde gesteld:

 • het gezinsontwikkelings perspectief met de daarbij horende technieken;
 • het structureel perspectief en de interventies passend bij dit perspectief;
 • het oplossingsgericht perspectief en de manier van denken en interventies die daarbij passen.

In het derde blok wordt het hulpverleningsproces behandeld; van aanmelding tot en met het creëren van een behandelcontext, naar behandelovereenkomst tot en met de afronding.

Aan het einde van de drie blokken volgt een tussentijdse toets.

In het vierde blok worden de specifieke thema’s in de werkgebieden van de STW-er behandeld.

e kunt positioneren tijdens het begeleidingstraject.

Deze training wordt gegeven door King Nascholing

De training is SKJ-geaccrediteerd:
182 SKJ punten

Tijdstip:
09:30 – 16:30 uur

Locatie:
Stichting Dominicanenklooster Zwolle Assendorperstraat 29, 8012 DE Zwolle

Kosten
€ 4.150,00 (inclusief lunch en gebruik van de digitale omgeving van King nascholing en exclusief boeken).

Voor meer informatie en voor aanmelding kun je terecht op https://www.hkcacademy.nl/king-stw

Je kunt ook een mailtje sturen naar info@kingnascholing.nl

Deze website gebruikt cookies voor een betere ervaring op onze website. We hopen dat je dat goed vindt. Ja, prima hoor Meer informatie