Module 1, 2 en 3 Jeugdconsulent e-learning

 • Trainer: BENDERGROEP (Voormalig SCIOPENG)
 • Online

Opleiding Jeugdconsulent e-learning

 • Belangrijke onderwerpen binnen de huidige Jeugdwet (zoals de Toegang) en hoe het vanuit de vorige wetgeving was geregeld;
 • Over verschillende juridische maatregelen en met welke partijen je te maken hebt binnen deze wetgeving;
 • Over de beperkingen en stoornissen en welke invloed dit heeft op het dagelijks functioneren van de jeugdige en zijn gezin;
 • Zorgvuldig onderzoek te doen met aandacht voor de balans in draagkracht/draaglast en adequaat met elkaar samen te werken;
 • Verschillende vormen van jeugdhulp, vrij toegankelijk en op indicatie en vanuit jeugdbescherming;
 • Jeugdreclassering en VIV jeugd (verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd);
 • Doelen formuleren, een gezinsplan opstellen van waaruit een passende ondersteuning kan worden onderbouwd met als doel ‘veilig en gezond’ opgroeien;
 • Een afweging te maken met wie het gesprek gevoerd moet worden, waarin verschillende belangen een rol spelen;
 • Bewust te worden wat jouw houding en non-verbale signalen zijn binnen de interactie met de jeugdige en zijn ouders en welke invloed hebben op het proces en het resultaat.

Module 1: Achtergronden en wettelijk kader van de Jeugdwet (15 SKJ punten)
In module 1 zitten opdrachten en de volgende online kennisprogramma’s:

 • E-module: Wettelijk kader Jeugdwet;
 • E-module: Van jeugdzorg naar jeugdhulp.

Module 2: De jeugdige en zijn gezin (23.5 SKJ punten)
In module 2 zitten opdrachten en de volgende online kennisprogramma’s:

 • E-module: Ontwikkeling van het kind;
 • E-module: Psychiatrie, Jeugdige met een beperking;
 • E-module: Somatiek, Jeugdige met een beperking;
 • E-module: Cognitief, Jeugdige met een beperking;
 • E-module: Het gezin en ouders met een beperking.

Module 3: Jeugdhulp en Jeugdbescherming (15 SKJ punten)
In module 3 zitten opdrachten en de volgende online kennisprogramma’s:

 • E-module: Participatieladder Jeugd;
 • E-module: Vormen van jeugdhulp;
 • E-module: Onderscheid vrijwillig en gedwongen kader;
 • E-module: Opstellen gezinsplan.

Wat leer je?

Module 1: Achtergronden en wettelijk kader van de Jeugdwet
In module 1 zitten opdrachten en de volgende online kennisprogramma’s:(accreditatiepunten: 15)

 • E-module: Wettelijk kader Jeugdwet;
 • E-module: Van jeugdzorg naar jeugdhulp.

Kosten: 614,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal)

Aanmelden: Aanmelden module 1


Module 2: De jeugdige en zijn gezin
In module 2 zitten opdrachten en de volgende online kennisprogramma’s:(accreditatiepunten: 23.5)

 • E-module: Ontwikkeling van het kind;
 • E-module: Psychiatrie, Jeugdige met een beperking;
 • E-module: Somatiek, Jeugdige met een beperking;
 • E-module: Cognitief, Jeugdige met een beperking;
 • E-module: Het gezin en ouders met een beperking.

Kosten: € 921,-. (vrij van btw en inclusief lesmateriaal)

Aanmelden: Aanmelden module 2


Module 3: Jeugdhulp en Jeugdbescherming
In module 3 zitten opdrachten en de volgende online kennisprogramma’s:(accreditatiepunten: 15)

 • E-module: Participatieladder Jeugd;
 • E-module: Vormen van jeugdhulp;
 • E-module: Onderscheid vrijwillig en gedwongen kader;
 • E-module: Opstellen gezinsplan.

Kosten: € 921,-. (vrij van btw en inclusief lesmateriaal)

Aanmelden: Aanmelden module 3

Deze training wordt gegeven door: BENDER GROEP (VOORMALIG SCIOPENG)

Praktische info

De kosten voor de opleiding zijn: € 2.840,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).

De kosten voor de Proeve van bekwaamheid zijn: € 395,-. Bij het volgen van de gehele opleiding tot jeugdconsulent krijg je 10% korting op de Proeve van bekwaamheid.

Voor een herkansing worden de volgende bedragen gerekend:

 • Kennistoets € 99,-
 • Rapportage € 99,-
 • Het gesprek € 197,-
Module 1 Achtergronden en wettelijk kader van de Jeugdwet (15 uur zelfstudie) e-learning
Module 2 De Jeugdige en zijn gezin (23,5 uur zelfstudie) e-learning
Module 3 Jeugdhulp en jeugdbescherming (25,5 uur zelfstudie) e-learning
Module 4 Het gesprek en het onderzoek bij gezinnen (2 uur zelfstudie) 2 dagen
Module 5 Proeve van bekwaamheid optioneel

Voor meer informatie of aanmelden ga naar de site van de trainer:

BENDER

Deze website gebruikt cookies voor een betere ervaring op onze website. We hopen dat je dat goed vindt. Ja, prima hoor Meer informatie