Module 5: Proeve van Bekwaamheid

  • Trainer: BENDER GROEP (Voormalig SCIOPENG)
  • 13-06-2019

Module 5: Proeve van Bekwaamheid

Ben jij benieuwd of je alle kennis en vaardigheden bezit die een jeugdconsulent of jeugdprofessional hoort te hebben? En wil je een certificaat ontvangen als bewijs hiervan? Dan is de Proeve van bekwaamheid iets voor jou! Deze Proeve is ook interessant als je al ervaring hebt als jeugdconsulent of werkzaam bent als jeugdprofessional binnen een gemeente. Je krijgt namelijk intensieve feedback op een praktijkopdracht. Hierdoor is de Proeve een leerervaring op zich.

De proeve van bekwaamheid bestaat uit een kennisgedeelte en een praktijkgedeelte.

In de kennistoets worden vragen gesteld over de inhoud van alle modules. Deze toets maak je thuis. Je krijgt van de docent persoonlijk een reactie.

Daarna voer je de praktijkopdracht uit “het voeren van een keukentafelgesprek”. Van te voren krijg je gegevens van een jeugdige (en zijn gezin) en je kunt je thuis hierop voorbereiden. Voor het gesprek met de jeugdige kom je naar onze locatie in Utrecht. Daar voer je het gesprek met de jeugdige (een acteur).

Na het gesprek krijg je de gelegenheid te reflecteren op je werkwijze en hoor je van de acteur én van de beoordelaar hoe zij vonden dat het gesprek ging. Je krijgt waardevolle tips mee, waardoor je gesprekken met jeugdigen (en hun gezinnen) hierna nog beter gaan verlopen. Het laatste onderdeel van de proeve is het maken van een rapportage. Thuis verwerk je de gegevens uit het keukentafelgesprek in een familie-/gezinsplan en maak je een reflectieverslag van het gesprek. Deze worden nagekeken door de docent en ook hierop krijg je feedback.

Evaluatie
De beoordelaar geeft voor alle onderdelen een score en aan de hand daarvan wordt bepaald of je de proeve met goed gevolg hebt afgelegd.

Deze training wordt gegeven door BENDER (Voormalig Sciopeng)

De kosten zijn € 395,-. Bij het volgen van de gehele opleiding tot jeugdconsulent krijg je 10% korting.

Voor een herkansing worden de volgende bedragen gerekend:

  • Kennistoets € 99,-
  • Rapportage € 99,-
  • Het gesprek € 197,-

Data:

Donderdag 13 juni 2019

Duur:

Kennistoets = 1,5 uur + 8 uur zelfstudie
Het gesprek (voorbereiding, uitvoering en nabespreking) = 3 uur
Rapportage = 3,5 uur

Aanmelden voor deze training kan bij de trainer:

Deze website gebruikt cookies voor een betere ervaring op onze website. We hopen dat je dat goed vindt. Ja, prima hoor Meer informatie