Module 3: Jeugdconsulent

04-04-2019

  • Trainer: BENDER GROEP (Voormalig SCIOPENG)
  • 04-04-2019

Module 3: Vormen van Jeugdhulp

Je wilt meer kennis en inzicht in vormen van jeugdhulp en in de maatregelen van de jeugdbescherming? Wat is er zoal aan jeugdhulp aanwezig om mee te kunnen denken met de jeugdige en zijn ouders? Daarvoor moet je zelf goed op de hoogte zijn van de (innovatie)mogelijkheden binnen jouw gemeente.

Welke alternatieven zijn er voor maatwerkvoorzieningen? Wat kunnen ouders en jeugdige zelf oplossen? Waarvoor en op welke manier is het netwerk inzetbaar? Welke laagdrempelige vormen van jeugdhulp zijn er en welke maatwerkvoorzieningen zijn passend?

In deze module is aandacht voor het gezamenlijk opstellen van een plan van aanpak (gezins- /familieplan) met de jeugdige en zijn ouders. Door op de hoogte te zijn van de Jeugdbescherming weet je welke maatregelen er zijn wat deze inhouden. Vanuit de jeugdreclassering is de optie om de maatregel zo mogelijk ten uitvoer te maken in het vrijwillig kader. Wat is de visie hierover en wat is volgens jou reëel?

Wat leer je?

Deze module geeft je inzicht in verschillende vormen van jeugdhulp, zodat je samen met de jeugdige en zijn ouders en andere professionals kunt bepalen wat voor hen maatwerk is.

 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

  • Preventie en lokale ondersteuningsmogelijkheden van het gezin/netwerk;
  • Participatieladders Jeugd, Gezin, Onderwijs en Vrije tijd;
  • Eigen kracht van het gezin/sociaal netwerk en gebruikelijke zorg door ouders;
  • Vrij toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen, maatwerkvoorzieningen, respijtzorg, gecertificeerde instellingen;
  • Regisseurschap in jouw gemeente en samenwerking met lokale instanties zoals scholen;
  • Jeugdbescherming vanuit vrijwillig en gedwongen kader;
  • Jeugdreclassering en VIV jeugd (verkenning invulling vrijheidsbeneming justitiële jeugd);
  • Gezins-/familieplannen.

Deze training wordt gegeven door: SCIOPENG

Data:

4, 11 en 18 april 2019

Locatie:

Utrecht

Kosten:

De kosten voor de cursus zijn: € 1.049,-. (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).

 

Voor meer informatie of aanmelden ga naar de site van de trainer:  https://www.hkcacademy.nl/aanmelden module 3

Deze website gebruikt cookies voor een betere ervaring op onze website. We hopen dat je dat goed vindt. Ja, prima hoor Meer informatie