Module 1 Jeugdconsulent

07-02-2019

  • Trainer:
  • xx-xx-xxxx

Module 1 Jeugdconsulent

Wat is het wettelijk kader van de Jeugdwet? Hoe is de toegang geregeld via de Jeugdwet? Hoe werd de Wet op de Jeugdzorg voorheen uitgevoerd? Hoe zit het met drang- en dwangmaatregelen? En wat is de route voor een jeugdige naar Jeugdhulp? Module 1 geeft antwoorden op vragen over de regels en procedures van de Jeugdwet.

Wat leer je?

Je krijgt een juridische basis over de Jeugdwet, vertaald naar de dagelijkse uitvoeringspraktijk. We zorgen voor een goede afwisseling van theorie en actieve werkvormen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

  • Visie en uitgangspunten van de Jeugdwet, 1 gezin – 1 plan – 1 regisseur;
  • De (model) verordening, besluit van de Jeugdwet; PGB -financiering;
  • Omgaan met (privacygevoelige) gegevens;
  • Afbakening Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz);
  • Hoe was de jeugdzorg voorheen georganiseerd en wat is nu de route voor een jeugdige;
  • De toegangsmogelijkheden voor de Jeugdwet;
  • Partijen die betrokken zijn bij de toegang en de uitvoering van de Jeugdwet;
  • De rol van het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) oftewel Veilig Thuis.

Deze training wordt gegeven door: SCIOPENG

Voor meer informatie of aanmelden ga naar de site van de trainer:

Data: 7 en 14 februari 2019

Kosten  € 699,-. (vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet).

Deze website gebruikt cookies voor een betere ervaring op onze website. We hopen dat je dat goed vindt. Ja, prima hoor Meer informatie