Module 1 2 en 3 Jeugdconsulent e-learning

 • Trainer: SCIOPENG
 • Online

Module Jeugdconsulent e-learning

Module 1: Achtergronden en wettelijk kader van de Jeugdwet
In module 1 zitten opdrachten en de volgende online kennisprogramma’s:(accreditatiepunten: 15)

 • E-module: Wettelijk kader Jeugdwet;
 • E-module: Van jeugdzorg naar jeugdhulp.

Kosten: 614,- (vrij van btw en inclusief lesmateriaal)

Aanmelden: Aanmelden module 1


Module 2: De jeugdige en zijn gezin
In module 2 zitten opdrachten en de volgende online kennisprogramma’s:(accreditatiepunten: 23.5)

 • E-module: Ontwikkeling van het kind;
 • E-module: Psychiatrie, Jeugdige met een beperking;
 • E-module: Somatiek, Jeugdige met een beperking;
 • E-module: Cognitief, Jeugdige met een beperking;
 • E-module: Het gezin en ouders met een beperking.

Kosten: € 921,-. (vrij van btw en inclusief lesmateriaal)

Aanmelden: Aanmelden module 2


Module 3: Jeugdhulp en Jeugdbescherming
In module 3 zitten opdrachten en de volgende online kennisprogramma’s:(accreditatiepunten: 15)

 • E-module: Participatieladder Jeugd;
 • E-module: Vormen van jeugdhulp;
 • E-module: Onderscheid vrijwillig en gedwongen kader;
 • E-module: Opstellen gezinsplan.

Kosten: € 921,-. (vrij van btw en inclusief lesmateriaal)

Aanmelden: Aanmelden module 3

Wat leer je?

Deze training wordt gegeven door: xxx

Afbeelding

Praktische info

Voor meer informatie of aanmelden ga naar de site van de trainer:

Deze website gebruikt cookies voor een betere ervaring op onze website. We hopen dat je dat goed vindt. Ja, prima hoor Meer informatie