Kinderen in de rouw

  • Trainer: King nascholing
  • 23 mei 2019, 31 okt. 2019

Kinderen in de rouw

In deze cursus leer je theorie over verschillende soorten van rouw en hoe je als hulpverlener dit proces op een gedegen manier kan ondersteunen. Er wordt ingegaan op hoe je kinderen als hulpverlener kunt begeleiden bij rouw en wat de belangrijkste vragen en reacties zijn van kinderen in rouw. Er wordt gebruik gemaakt van de systemische en contextuele benadering.

Tijdens de cursus wordt de beschrijving van rouw in de DSM-V toegelicht. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen gezonde rouw, gecompliceerde rouw, depressie en PTSS.

Werkwijze:

Theorie bespreking middels power point presentatie, het lezen van literatuur, voorbeelden en het doen van opdrachten in groepjes. Diagnostische vaardigheden eigen maken door behandelen van vragenlijst en casusbespreking in groepjes. Behandelingsvaardigheden eigen maken door uitvoeren van opdrachten in tweetallen.

Doelstellingen:

  • Op doen van basis en specialistisch kennis, waaronder begripsbesef per ontwikkelingsfasen, wat betreft kinderen (0-18 jaar) in de rouw na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis (scheiding, overlijden van een dierbare, ziekte.
  • Gesprekstechnieken aanleren om met jeugdigen en hun ouders in gesprek te gaan over het verlies
  • Vaardigheden aanleren om het volledige rouwproces te kunnen begeleiden.
  • Na de cursus ben je op de hoogte van verschillende middelen en vormen van behandelingen bij rouw.
  • Na de cursus ben je op de hoogte van de plaats van rouw in de DSM-V
  • Na de cursus ben je op de hoogte van rouw in relatie met verschillende beperkingen als (licht) verstandelijk beperkt, ASS-problematiek, ADHD, etc.

Deze training wordt gegeven door King nascholing.

De training is SKJ-geaccrediteerd: 25 punten

Tijdstip:

09:30 – 16:45 uur

Startdata en locaties:

25-09-2019 (Amsterdam, Aristo)
08-11-2019 (Amsterdam, Aristo)
12-02-2020 (Amsterdam, Aristo)

Informatie en aanmelding:

Voor meer informatie en voor aanmelding kun je terecht op https://www.hkcacademy.nl/king-rouw

Je kunt ook een mailtje sturen naar info@kingnascholing.nl

Deze website gebruikt cookies voor een betere ervaring op onze website. We hopen dat je dat goed vindt. Ja, prima hoor Meer informatie