Interculturele sensitiviteit 2-daagse cursus

  • Trainer: King nascholing
  • 10 september 2019

Zowel hulpverleners als klanten, collega’s en leidinggevenden kunnen tot verschillende culturele achtergronden behoren. Hoe kan je dan zorgen dat de communicatie onderling optimaal verloopt, hoe overbrug je de verschillende denkwijzen en manieren van doen? Kortom, hoe ga je om met een ‘ander’ wanneer vanzelfsprekendheid niet meer leidend kan zijn? Deze training probeert een compacte en praktische visie over te dragen in het omgaan met onderlinge culturele verschillen.

De training is opgebouwd uit zeven thematische blokken: identiteit, ontwikkeling, migratie & situadness, coping, cultureel sensitieve interventies, betekenisgeving en kritisch denken in de cross-culturele psychologie en psychiatrie.

Werkwijze:

Interactief, leren door doen. Stukken theorie worden methodisch afgewisseld met praktische oefeningen en prikkelende vragen waarin het perspectief van de deelnemer deskundig wordt opgenomen. De deelnemers worden gestimuleerd om actief na te denken over hun handelen, op basis van aangereikte handvatten en theoretische inzichten.

Doelstelling:

Aan het einde van de cursus is de cursist:

– Zich bewust van culturele diversiteit.
– Zich bewust van eigen verbondenheid met zijn/haar cultuur en de invloed ervan op zijn/haar manier van denken en doen.
– Zich bewust van eigen attitude ten aanzien van culturele diversiteit.
– Is in staat om de gevolgen van migratie te onderkennen en begrijpen.
– Heeft een “basistoolbox” van praktische vaardigheden om met culturele diversiteit om te gaan (o.a. het toepassen van het Cultural Formulation Interview).

Deze training wordt gegeven door King nascholing.

De training is SKJ-geaccrediteerd: 25 punten

Tijdstip:

09:30 – 16:30 uur

Startdata en locaties:

Prijs:

€369,- (inclusief lunch en gebruik van de digitale omgeving van King nascholing en exclusief boeken).

Startdata en locaties:

7-3-2019 (Rotterdam)
10-9-2019 (Amsterdam)

Informatie en aanmelding:

Voor meer informatie en voor aanmelding kun je terecht op https://www.hkcacademy.nl/king-sensitiviteit

Je kunt ook een mailtje sturen naar info@kingnascholing.nl

Locatie Amsterdam

Informatie en aanmelding:

Voor meer informatie en voor aanmelding kun je terecht op https://www.hkcacademy.nl/king-sensitiviteit

Je kunt ook een mailtje sturen naar info@kingnascholing.nl

Deze website gebruikt cookies voor een betere ervaring op onze website. We hopen dat je dat goed vindt. Ja, prima hoor Meer informatie