Informatie en inspiratie

Meer informatie en inspiratie

Waarom je bij opvoedingsproblemen niet alleen met het kind moet werken, maar ook met de ouders

Veel ouders die ik begeleid, gaan rond het zevende levensjaar van hun kind op onderzoek uit. Eigenlijk weten ouders al veel eerder dat hun kind anders is dan andere kinderen, maar eerder is er vaak nog geen opvoedingsprobleem. Zelfs als…
Lees verder...

Hoe je als jeugdprofessional ouders gebruik laat maken van hun eigen kracht in plaats van alles zelf…

Jij bent een super enthousiaste professional in de jeugdzorg. Je bent betrokken bij de gezinnen, je zet je met hart en ziel in voor de kinderen en je bent goed in je werk. Maar jij voelt je zo verantwoordelijk voor de mensen waar je mee…
Lees verder...

Het workshop programma van de Happy Day 18 oktober 2019

De Happy Day is een dag om te groeien als jeugdprofessional, zodat je gezinnen nóg beter kan begeleiden en nóg meer plezier uit je werk kan halen. Een dag om andere jeugdprofessionals te ontmoeten, met elkaar te verbinden en van elkaar te…
Lees verder...

Vier manieren hoe jij als jeugdprofessional kunt voorkomen dat het te veel wordt

Je werkt als jeugdprofessional en je houdt van je werk. Maar soms loop je toch vast. Je komt er bijvoorbeeld niet doorheen bij je cliënt. Het lukt je maar niet om goed contact te leggen. Of de ontwikkelingen waar je zo op hoopte, komen toch…
Lees verder...

Concentratieproblemen als jeugdprofessional?

De werkdruk van de wachtlijsten kwam naar voren als een grote zorg voor de professionals die werken bij jeugdzorg op de eerste trainingsdag Zeker met ouders. Het leidt tot concentratieproblemen en door die werkdruk ben je geneigd…
Lees verder...

Rotterdams aanbod jeugdhulp ontoereikend

Volgens het kritische rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is er in Rotterdam momenteel geen kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod voor jeugdhulp. Rotterdamse jeugdhulp Er is in Rotterdam veel in beweging op…
Lees verder...

Dit is wat je moet weten over het tuchtrecht

Nicoline Jacobs geeft namens het SKJ een workshop tijdens de Happy Day op 18 april over het tuchtrecht
Lees verder...

De oplossing voor miscommunicatie

Dagmar Vriends geeft een workshop tijdens de Happy Day op 18 april over "teken je boodschap".
Lees verder...

Beroepsethiek, verplicht onderdeel

Erica Westerveld geeft een workshop tijdens de Happy Day op 18 april over beroepsethiek.
Lees verder...

Werken volgens de beroepscode en richtlijnen?

Esther Prins geeft een workshop tijdens de Happy Day op 18 april over de beroepscode.
Lees verder...

Het Ovora model ter aanvulling op de meldcode

Anne van Hoorn geeft een workshop tijdens de Happy Day op 18 april over het Ovora model, dé aanvulling op de meldcode.
Lees verder...

Nieuwe wet verminderd adminstratielast

De Eerste Kamer stemde zojuist in met het wetsvoorstel verbetering uitvoering Jeugdwet, Wmo en Zorgverzekeringswet. Goed nieuws, want dit betekent minder administratie en meer tijd voor goede zorg. #ontregeldezorg
Lees verder...

Systeem therapeutisch werker (STW)

Deze éénjarige opleiding Systeem Therapeutisch Werker is een door de NVRG erkende opleiding die opleidt tot het vak van Systeem Therapeutisch Werker. De cursus bestaat uit 102 lesuren en 24 uur groepssupervisie.
Lees verder...

Fout in de OTS kinderbeschermingswet

De weeffout die bij de recente herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen in de gronden voor de ondertoezichtstelling is geslopen. Voorheen gold als criterium voor een ondertoezichtstelling, dat de ontwikkeling en veiligheid van een…
Lees verder...

Jeugdzorgwerkers wel of niet op de barricaden ?

Jeugdzorgwerkers wel of niet op de barricaden ?  Niet alleen jeugdzorgwerkers maar ook werknemers uit de zorg, onderwijs, politie, defensie en wie zich nog meer aangesproken voelt, werd het afgelopen jaar opgeroepen naar Den Haag te komen…
Lees verder...

Opvoed strategieën in de residentiele jeugdzorg

Opvoed strategieën in de residentiele jeugdzorg Professioneel handelen in de residentiele jeugdzorg is niet gemakkelijk. Voor het kind is de overgang van huis naar een andere plek vaak niet vrijwillig en een dergelijke overgang zorgt voor…
Lees verder...

Jeugdzorgwerker met eigen kind naar de jeugdhulp

Jeugdzorgwerker met eigen kind naar de jeugdhulp Als jeugdzorgwerker die ruim 12 jaar in het werkveld werkt heb ik al vele casussen uit het ADHD en autisme spectrum begeleid. In de loop van de jaren ben ik me verder gaan specialiseren in…
Lees verder...

Vaderbetrokkenheid bij de jeugdhulp

Vaderbetrokkenheid bij de jeugdhulp De laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de rol van vaders. En wat blijkt? De actieve rol van vader is heel belangrijk in de ontwikkeling van taal en spel van het jonge kind. In de…
Lees verder...

Nederlandse jeugdigen het gelukkigst

Een sterke toename van de vraag naar jeugdzorg kunnen de meeste gemeenten niet aan. Jeugdzorgwerkers zijn ontevreden over administratieve druk die de laatste jaren zijn ontstaan. Niet alleen in jeugdzorg maar ook vanuit het onderwijs en…
Lees verder...

Ohjee, ohjee, hoe kom ik aan mijn SKJ?

De SKJ registratie is voor veel mensen nog iets ongrijpbaars. Het is te vaag en te onduidelijk omschreven wat nu precies de bedoeling is van deze registratie.
Lees verder...

Wrijving geeft glans

Conflicten: Een beetje wrijving geeft glans Een meisje (17 jaar) schuift aan tafel in onze praktijk. Ze omschrijft zichzelf als lief, een beetje verlegen. Ze verteld dat ze last heeft van een steeds terugkerend patroon. Op school en…
Lees verder...

Massale opkomst Dag van de Jeugdprofessional

Vrijdag 14 september organiseerde het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) de ‘Dag van de Jeugdprofessional’ in Utrecht. De HKC Academy was aanwezig op de infomarkt waar de bezoekers vóór en na de diverse programmaonderdelen én in de…
Lees verder...

Ziekteverzuim in de jeugdzorg

Het FCB heeft cijfers gepubliceerd over het ziekteverzuim in de jeugdzorg (https://www.fcb.nl/sites/default/files/factsheet_verzuim_jeugdzorg_2017-2.pdf).  Winterblues  Wat we zien is dat het verzuim in de jeugdzorg de…
Lees verder...

Interview HKC Academy met SCIOPENG

Judith van de HKC Academy heeft Denia Schrauwen-Uitdehaag van SCIOPENG geïnterviewd.
Lees verder...

Adem in, adem uit

Wist je dat aandacht schenken aan je ademhaling vrijwel de enige manier is om te zorgen dat je stress de rug toe keert?  En dat je door jarenlang negeren van je 'normale ademhaling cyclus' je stresssysteem in de war is en je lijf bij het…
Lees verder...

Vakantiepatronen als ingang voor systemisch werk

En wat voor een….Al weken hebben we volop zon…veel zon! De temperaturen lopen gestaag op en menig warmterecord is al verbroken. Voor de één geweldig, voor de ander een last. Door de aanhoudende warmte ontstaat er ook een enorme droogte…
Lees verder...

Uitbehandeld

Uitbehandeld? In mijn praktijk zie ik al langere tijd een man van rond de 40 jaar. Van jongs af aan heeft hij te maken gehad met een omgeving die hoge eisen aan hem stelde. In de jaren heeft hij een strategie ontwikkeld die hem toen…
Lees verder...

Mijn opvoeding en ik: workshop 18-10-18 Happy Day

Naam trainer: Denia Schrauwen-Uitdehaag Stel jezelf eens voor? Ik ben opleidingsadviseur bij SCIOPENG, academie voor domein Wmo/Jeugd en Professioneel trainer. Hoe heet je workshop en waar gaat het over? Mijn opvoeding en ik…
Lees verder...

Eruit met de geit!

Stress? ‘Eruit met de geit!’ Ken jij het verhaal al van die geit die je de deur uit moet doen? Nee? Let dan goed op. Want hier komt de beste tip om stress gedag te zeggen. Geen geduld om het helemaal af te lezen? Ook dat is een teken van…
Lees verder...

Door de Matrixmethode de Python in

Door de Matrixmethode de Python in Een paar dagen geleden kwam ze bij mij in de praktijk. Een leuke meid, 14 jaar oud, vrij onzeker. Ze zit een beetje ineengedoken in haar stoel en vermijd oogcontact met me. We hebben afgesproken dat we…
Lees verder...

Het hete hoofd kon wel wat afkoeling gebruiken

Het hete hoofd kon wel wat afkoeling gebruiken Klein ventje... (8 jaar), staat op de wachtlijst voor de jeugdarts en zal worden onderzocht op onder meer ADD, ADHD... In de tussentijd vraagt de intern begeleidster of ik hem kan helpen…
Lees verder...

Lisa

Lisa. Lisa heet in werkelijkheid anders maar vanwege de privacy hebben we haar naam aangepast. Lisa is 21 jaar. Student, en ze genoot volop van het studentenleven. Leuke studie, studentenvereniging, vrienden, eindelijk op jezelf  wonen,…
Lees verder...

Beetje boos! Op een supervisant

Een beetje boos worden is niet erg. Het overkwam Marion ook. Zij werd boos op een supervisant.
Lees verder...

Bekrachtigen

Bekrachtigen Denk eens na, met wie ben jij liever in gesprek? Met een coach die op zoek is naar defecten en hier analyses van maakt of met een coach die op zoek is naar jouw kracht en wat er wel werkt? Bevestigen of bekrachtigen is een…
Lees verder...

De kracht van systemisch werken

Systemisch Pedagoochelen bied jou handvatten om op speelse en actieve wijze in gesprek te zijn met je cliënten, gezinnen of kinderen. Het uitgangspunt in deze methodiek is het familiesysteem, waarin iemand is geboren en/of is opgegroeid.…
Lees verder...

Ouders willen wel veranderen, maar niet veranderd worden

Ouders willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Tijdens mijn werk merkte ik op dat een ouder altijd betrokken wil worden bij het begeleidingstraject, maar op het moment dat er huiswerk werd meegegeven haakte ze af en kwamen hun…
Lees verder...

Resultaatgericht werken

Resultaatgericht werken? Succes gegarandeerd deze 5 stappen! Werk jij met kinderen en ouders? Speelt het behalen van resultaten een rol binnen de organisatie? Weet je niet goed hoe je dit kunt behalen? In dit blog verstel ik je stap…
Lees verder...

In beweging zetten

In beweging zetten Vaak is een probleem of klacht een oplossing voor iets anders. Waar het eigenlijk over gaat ligt dan verborgen onder het probleem of de klacht. Systemisch-dialogisch opstellingenwerk maakt verbinding met deze onderlaag.…
Lees verder...

Digital Detox

Een zomer zonder telefoon ?? Het kan !! Digital detox.
Lees verder...

Lekker makkelijk? Jezelf inzetten als instrument

Wat zet jij in in jouw werk? Marion zet zichzelf in, ze deelt haar eigen ervaringen met bijgehorende emoties. Lekker makkelijk of toch niet?
Lees verder...

Gedragstherapeutische oudertraining

Verminderen de gedragsproblemen van het kind en verbeteren de opvoedingsvaardigheden van ouders na de behandeling?
Lees verder...

Wanneer ga je aan de slag met systemisch werken?

Je gaat het pas zien als je het door hebt! Als je patronen in gedrag herkent ben je klaar om te gaan werken met een systemische bril op.
Lees verder...

Meer jeugdigen in gesloten instellingen

Meer jeugdigen in gesloten instellingen Onze rol als jeugdzorgwerker Het gaat me aan het hart te horen dat het aantal jeugdigen dat wordt opgesloten in een jeugdzorginstelling blijft groeien. Hierbij gaat het voornamelijk om jeugdigen met…
Lees verder...

Hoe goed kan jij jezelf aansturen?

Drive Je drive om in de jeugdzorg te willen werken ontstaat al vroeg. Je blijkt al op jonge leeftijd gevoelig voor wat er met kinderen om je heen, in de straat, op school of bij de verkenners gebeurt. Kinderen vallen uit, worden uit huis…
Lees verder...

Stop de tijd!

Tijd geeft status, maakt je populair of zorgt voor onrust en drukte. Een pleidooi om een week niet bezig te zijn met de tijd
Lees verder...

Om kippenvel van te krijgen!

Hoe mooi is het als je tijdens een gesprek ineens een prachtig inzicht opdoet? Eén waarvan je kippenvel krijgt.
Lees verder...

Het is eenvoudig, maar niet gemakkelijk (hoe voer je een dialoog?)

Hoe kun je optimaal met iemand in dialoog zijn? Open luisteren, vertragen, je reactie uitstellen, oordelen parkeren of uitstellen en gelijkwaardigheid. Hoe verwerk je dat allemaal in jouw vaardigheden?
Lees verder...

Van werkdruk naar werkgeluk (deel 2): over OMA en NIVEA

Hoe kun je OMA en NIVEA inzetten om van je werkdruk je werkgeluk te maken?
Lees verder...

Wanneer ga je aan de slag met systemisch werken?

Je gaat het pas zien als je het door hebt! Als je patronen in gedrag herkent ben je klaar om te gaan werken met een systemische bril op.
Lees verder...

Deze website gebruikt cookies voor een betere ervaring op onze website. We hopen dat je dat goed vindt. Ja, prima hoor Meer informatie