Meer over het onderwerp Nieuws

Nieuws

Gemeenten overwegen jeugdzorgtaken terug te leggen

Vorige week zeiden de gemeenten dat ze ‘serieus overwegen’ om de overgehevelde zorgtaken terug te leggen op het bord van het Rijk. Het alternatief is dat het kabinet stopt met wegrennen voor de rekening, vinden ze. De open brief met het dreigement kwam als reactie op een onderzoek dat minister Hugo de Jonge (volksgezondheid, welzijn en sport) vorige week presenteerde. Twee derde van de gemeenten komt op de begroting meer dan 20 procent tekort om de zorg te kunnen betalen. De rek is er uit. Kantelpunt? Ruim…

Rotterdams aanbod jeugdhulp ontoereikend

Volgens het kritische rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is er in Rotterdam momenteel geen kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod voor jeugdhulp. Rotterdamse jeugdhulp Er is in Rotterdam veel in beweging op het gebied van de jeugdhulp. Voor het brede jeugdbeleid is het ‘Rotterdam Groeit Beleidskader Jeugd 2015- 2020’ vastgesteld. Hierin staat de ambitie dat kinderen kansrijk, veilig en gezond opgroeien in de stad. Tevens is in januari 2018 gestart met resultaatgericht werken en heeft rond…

Jeugdzorg CAO onderhandelingen verlopen moeizaam

In april 2019 verloopt de CAO voor de jeugdzorgwerkers. Voor ruim 31.000 werknemers binnen de Jeugdzorg vinden vanaf 5 februari onderhandelingen plaats voor een nieuwe cao Jeugdzorg 2019/2020. HKC academy volgt deze ontwikkeling op de voet. Werkgevers lieten de bonden direct bij aanvang weten dat er weinig tot geen financiële ruimte is waarmee zij de onderhandelingen kunnen starten. Voor een poging meer financiële ruimte te krijgen, zeggen werkgevers meer tijd nodig te hebben. Werkgevers hebben op dit moment ook…

Fout in de OTS kinderbeschermingswet

De weeffout die bij de recente herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen in de gronden voor de ondertoezichtstelling is geslopen. Voorheen gold als criterium voor een ondertoezichtstelling, dat de ontwikkeling en veiligheid van een kind worden bedreigd en dat hulpverlening in vrijwillig kader heeft gefaald of dreigt te falen.

Nieuws: prognose vacatures jeugdzorgwerk

Het onderzoeksprogramma berekent prognoses voor 16 kwalificatie voor vijf jaren: 2016 tot en met 2020. Dit tekort zal oplopen tot een kleine 700 onvervulde vacatures in 2020. In het CPB-scenario zal in 2020 sprake zijn van een aanbodtekort van 690 mensen. Bron: Onderzoeksprogramma AZW (2016) Kiwa Carity.

Nieuws: échte transformatie moet nog komen

Transitie Partijen hebben veel energie gestopt in de transitie, maar daarmee heeft een échte transformatie van de jeugdzorg nog niet plaatsgevonden. Dat is de belangrijkste conclusie van de tussenevaluatie Jeugdwet die op 30 januari 2018 is verschenen en die de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) onderschrijven. Er wordt niet minder vaak een beroep gedaan op gespecialiseerde jeugdhulp; ondertussen is daarop al wel bezuinigd. Bovendien blijft de inzet op preventie achter. Meer informatie:…

Nieuws: Kamer Jeugdzorgwerkers gesloten

Overgangsregeling jeugdzorgwerkers De al geregistreerde jeugdzorgwerkers hebben sinds 1 januari 2018 de mogelijkheid de mogelijkheid om over te stappen naar de nieuwe kamer. Het overstapmoment bepaal je zelf. Er zijn 2 mogelijkheden: Je rondt je herregistratie af volgens de eisen van de kamer Jeugdzorgwerkers. Na herregistratie ben je geregistreerd in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Je stapt eerder over. Alle goedgekeurde activiteiten worden meegenomen naar je nieuwe dossier. Na overstappen gelden de eisen…

Nieuws: Ouders hebben ondanks nieuwe wet nog steeds moeite om juiste jeugdhulp te vinden

De invoering van de Jeugdwet had hulp voor jongeren in nood eenvoudiger moeten maken, maar dat is drie jaar later nog niet gelukt. Het kost een op de drie ouders veel moeite om de juiste hulp te vinden, blijkt uit een evaluatie van de wet. Door de invoering van de Jeugdwet kregen gemeenten veel meer taken. Zij werden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, kinderbescherming en jeugdreclassering. Lees meer op RTL Nieuws:…

Deze website gebruikt cookies voor een betere ervaring op onze website. We hopen dat je dat goed vindt. Ja, prima hoor Meer informatie